خط زنده

String Art

UX/UI Designer & web developer

01

درباره خط زنده

المان هنری برگرفته از متحرک سازی هنر میخ و نخ (Kinetic String Art) به منظور استفاده بعنوان پشت صحنه جلسات مجازی و همچنین پارتیشن جداکننده فضای معماری است.

پروژ خط زنده یکی از مینینمال ترین پروژه های کینتیک میباشد که به درخواست پارک علم و فناوری تربیت مدرس جهت فضای پس زمینه اتاق جلسات طراحی و ساخته شده است.

02

تصاویر

03

مشخصات

Lighting
0%
IOt
10%
Price
90%
KInetic
90%
Responsive
30%
Quality
80%