فرفره

KInetic

UX/UI Designer & web developer

01

درباره نورگام

پنلهاي نوراني تعاملی قرار گرفته بر روي زمين و حساس به ردپا، مجهز به فناوری اینترنت اشیاء (Iot) به منظور مانیتورینگ و پایش.

طرح اولیه پروژه نورگام از بازی های کودکانه مانند «لی لی» الهام گرفته شده است. هدف از این پروژه ایجاد جذابیت دو چندان محیطی برای کودکان، افزایش تحرک آنها و ایجاد تعامل میان کودک و محیط است. این سازه دنیای کوچکی را بوجود می آورد که در آن، سازه و تعامل گروهی کودکان با آن، اثری متفاوت از نور، رنگ و حرکت را ایجاد می کنند.

این سازه تعاملی و رنگارنگ که در درون زمین جاسازی می شود، پارک را به مقصدی جذاب برای خانواده ها و کودکان تبدیل می کند.

02

تصاویر

03

مشخصات

Lighting
0%
IOt
10%
Price
50%
KInetic
95%
Responsive
60%
Quality
90%