تمرکز(Focus)

IOT_Based

UX/UI Designer & web developer

01

درباره تمرکز

پنلهاي نوراني تعاملی قرار گرفته بر روي زمين و حساس به ردپا، مجهز به فناوری اینترنت اشیاء به جهت مانیتورینگ و پایش.

این سازه از 10 فریم مربعی شکل تشکیل شده است که در هر یک از اضلاع این فریمها چراغ هایی کار شده است؛ این فریمها با یکدیگر همگام سازی شدهاند و بازیهای نورانی و هماهنگ را به اجرا در می آورند.  این پروژه در واقع به شکل یک سازه نمایشی و تعاملی عمل میکند و از طریق نورپردازی به ایجاد جذابیت و پویایی محیط میپردازد و رهگذران نیز میتوانند با استفاده از یک صفحه کنترل که از قبل تعبیه شده است با این سازه ارتباط برقرار کنند.

در عین حال هزینه ساخت این طراحی به دلیل مدولار بودن طرح و سادگی موجود در آن بسیار پایین آورده شده است.

02

تصاویر

03

مشخصات

Lighting
80%
IOt
50%
Price
100%
KInetic
5%
Responsive
20%
Quality
70%